Bütüncül Psikoterapi Eğitimi

psikoterapi

2015-2018 yılları arasında Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde Uz. Dr. Tahir Özakkaş tarafından verilen 864 saatlik Bütüncül Psikoterapi eğitimine katılmıştır. 14. BPT gurubuyla birlikte 3 yıl süren eğitimini tamamlamıştır.

Bütüncül Psikoterapi Eğitimi, farklı psikoteraötik kuramları incelereken, birbirleriyle benzer ve farklı bakış açılarını bir arada ele alarak değerlendirmeyi, temel kavramlar, yöntem ve stratejiler hakkında teorik ve uygulama eğitimine sahip olmayı amaçlamaktadır. Danışanın ihtiyacını Davranışçı, Bilişsel, Dinamik ya da  Varoluşçu bir perpektifle açıklayarak bu doğrultuda müdahalelerde bulunmayı amaçlayan Bütüncül Psikoterapi eğitimi içerisinde Duygu Odaklı Terapi, Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi, Aktarım Odaklı Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Dürtü Çatışma Kuramı, Ego Psikolojisi, Nesne İlişkileri Kuramı, Masterson Yaklaşımı: Ayrılma-Bireyselleşme Kuramı, Kendilik Psikolojisi, Transaksiyonel Analiz (TA) ve Varoluşçuluk Kuramı gibi yaklaşımları ele almaktadır. Hiçbir psikoterapi kuramının çerçevesi ile sınırlı olmayan Bütüncül Psikoterapi eğitimi her danışanın bireysel ihtiyacına uygun olan kuramlara odaklanırken, tüm kuramları bir bütünün parçaları olarak değerlendirerek bunlardan entegratif bir şekilde yararlanmayı amaçlamaktadır. Psikoterapi süreçlerindeki kültürel öğeler özellikle vurgulanmakta ve üzerinde önemle durulmaktadır.

Ali Engin Uygur, Psikoterapi Enstitüsü Derneği Üyesidir.

Devamını okumak için tıklayın