Hakkımda

Ali Engin Uygur ortaokul ve lise eğitimini 7 yıl süreyle Almanca eğitim veren Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Bu dönemde Goethe Enstitüsü Düsseldorf-Iserlohn’da yoğunlaştırılmış Almanca dil kursu görmüştür.

Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlayan Ali Engin Uygur, 2007 yılında bu bölümden mezun olmuştur.

Lisans eğitimi döneminde 9 ay süreyle staj yaptığı Balıklı Rum Hastanesi’nde mezun olduktan sonra da çalışmaya başlayan Uygur, burada Madde Bağımlılığı ve Psikiyatri Erkek Kapalı Servisleri’nde 1 yıl süreyle kat psikoloğu olarak hizmet vermiştir.

İstanbul Üniversitesi’nde özel ilgi alanı olan Din Psikolojisi Bölümü Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayan Uygur, bu alandaki uzmanlığını “Alfred Adler’in Bireysel Psikoloji Teorisi’nin Din Psikolojisi Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı teziyle almıştır.

Manisa Alaşehir’de Asteğmen/Teğmen olarak yaptığı 1 yıllık askerliği süresince askeri personele “Madde Bağımlılığı” ve “Askeri Ortama Uyum Güçlüğü” konulu pek çok konferans vermiş, psikometrik uygulamalar ve psikoterapi seansları yapmıştır.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini “Değerler Sisteminin (Dini Başa Çıkma, Affedicilik ve Şükredicilik Açısından) Anksiyete Duyarlılığı Üzerindeki Yordayıcı Etkisi: Metakognisyonların Aracı Rolü” başlıklı teziyle Üsküdar Üniversitesi’nde tamamlayan Ali Engin Uygur, yüksek lisans eğitimi boyunca pek çok psikoterapi, psikolojik test ve süpervizyon eğitimlerine katılmıştır. NP İstanbul Hastanesi ile Çapa Hastanesi Nöroloji servislerinde staj görmüştür.

Bilişsel Davranışçı Terapi teorik eğitimlerini Academy of Cognitive Therapy’nin Türkiye’deki üç Süpervizöründen almışır. Dr. Emel Stroup, Prof. Dr. Aslıhan Dönmez ve Prof. Dr. Hakan Türkçapar’ın eğitim programlarını tamamlayan Ali Engin Uygur, özellikle Depresyon, Anksiyete Bozuklukları (Obsesif Kompulsif Bozukluk, Yaygın Anksiyete, Sosyal Fobi, Panik Bozukluk, Fobiler)  ve Travma tedavisi alanlarında Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimleri görmüştür. Bilişsel Davranışçı Terapi süpervizyon eğitimini ise takip ettiği vakalar eşliğinde 50 saat süreyle Prof. Dr. Aslıhan Dönmez’den ve 160 saat süreyle CBT Istanbul bünyesinde Dr. Emel Stroup’dan almıştır.

Şema Terapi’ye ilgi duyan Ali Engin Uygur, Prof. Dr. Alp Karaosmanoğlu’nun verdiği Şema Terapi teorik eğitimini tamamlamıştır. Şema Terapi’nin Borderline ve Narsistik Kişilik bozukluklarında uygulanması hakkında eğitim görmüştür. Doktora eğitimi kapsamında Dr. Bahar Köse Karacadan teorik Şema Terapi dersleri ile süpervizyonu alarak vaka takip etmiştir. ISST Eğitmenlerinden Kli. Psk. Esra Ersayan ile Şema Terapi süpervizyonu halen devam etmektedir. 1. Düzey Şema Terapisti akreditasyonu sürecindedir.

Grup Şema Terapi’ye ilgi duyan Uygur, ISST onaylı Grup Şema Terapi eğitmenleri Prof. Dr. Paul Kasyanik ve Prof. Dr. Elena Romanova’dan teorik eğitimi alarak tamamlamıştır. Grup Şema Terapi çalışmalarına başlamıştır.

Uzm. Dr. Tahir Özakkaş’tan 864 saatlik Bütüncül Psikoterapi Eğitimi alan Ali Engin Uygur, danışanın ihtiyacına göre psikoterapi sürecini şekillendiren, dinamik program kapsamında eğitimini gördüğü Duygu Odaklı Terapi, Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi, Aktarım Odaklı Terapi ile  ilgilenmektedir.

Bunların yanında Cinsel İşlev Bozuklukları Tedavisi eğitiminin CETAD’daki 70 saatlik 2 modülünü tamamlayan Ali Engin Uygur, ayrıca Kabul ve Kararlılık Terapisi, Diyalektik Davranışçı Terapi ve Gestalt Psikoterapisi yönelimli bazı eğitimler de almıştır. Yurtdışında da çeşitli eğitim programlarını takip eden Ali Engin Uygur, Cambridge University kapsamında “Social Mind” konulu eğitime katılmıştır.

Yüksek lisans tezi esnasında ilgi duyarak üzerine çalışmaya başladığı Metakognitif Terapi Yaklaşımını 2015’de Milano’da katıldığı 3. Uluslarası Metakognitif Terapi Kongresi’nde derinleştirmeye başlayan Uygur, burada MCT Institute kurucularıyla tanışmış ve Prof. Dr. Adrian Wells ve Prof. Dr. Hans Nordahl’ın verdiği  “Metakognitif Terapi’de Temel Prensipler ve Teknikleri” ile “Yaygın Anksiyete ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisinde Metakognitif Terapi” atölyelerinde yer almıştır.

MCT Institute tarafından verilen Metakognitif Terapi akreditasyonunun 1. Seviyesini 2016-2018 yılları arasında Hannover Medical School işbirliğiyle verilen eğitimle tamalamıştır. Bu eğitimde terapinin kuramcısı Prof. Dr.  Adrian Wells ile MCT Institute kurucularından Prof. Dr. Hans Nordahl tarafından verilen dersler, temel düzey teorik eğitimi ve süpervizyon sürecini içermektedir. Böylece 2 Türk meslektaşı ile birlikte akreditasyonunu Türkiye’den tamamlayan ilk Metakognitif Terapisti olmuştur. 2019’da MCT Institute tarafından verilen Metakognitif Terapi akreditasyonunun 2. Seviyesine başlayan Uygur, Oxford Universitesi işbirliğiyle verilen eğitimi 2021 Nisan ayı itibariyle tamalamıştır. 2. Seviye Advanced eğitimini de yine terapinin kuramcısı Prof. Dr. Adrian Wells’den alarak 2 türk meslektaşı ile birlikte tamamlayan Uygur, Türkiye’deki ilk ileri düzey Metakognitif Terapist ünvanına sahip olmuştur.

Takip ettiği vakalar eşliğinde almaya devam ettiği Metakonitif Terapi süpervizyon çalışmasına MCT Institute kurucularından bir Master-Süpervisör ile birlikte devam etmektedir. Bu alanda bireysel ve grup terapileri uygulamaktadır.

2020’de Metakognitif Terapi’nin ilk Türkçeye çevrilen eseri “Anksiyete ve Depresyon’da Metakognitif Terapi” kitabının çevirmeni ve editörü olmuştur. Bu kitap Metakognitif Terapi eğitimlerinin de temel kitabıdır.

Tedavide, Türk Psikologlar Derneği’nden eğitimini aldığı Minnesota Multifaz Kişilik Envanteri (MMPI) ile Nöropsikolojik Testleri, ayrıca Prof. Dr. Kadir Özer ‘den eğitimini aldığı Rorschach Testi gibi psikolojik ölçme araçlarını uygulamaktadır.

Okan Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak PDR bölümünde lisans kapsamında “Gelişim Psikolojisi” ve “Terapötik İletişim” dersleri vermiştir. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans öğrencilerine “Bilişsel Davranışçı Terapi odaklı Süpervizyon” dersi vermiştir. Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programında tez dönemindedir. Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Metakognitif Terapi Türkiye Derneği’nde kurucu başkan yardımcısıdır.

“Sınav Kaygısı Odaklı Değişim Ajandası” çalışma kitabının yazarıdır.

Özel hastane ve kliniklerde çalışmış olan Uygur, 2016 yılından beri Ataşehir’de çalıştığı İkon Psikiyatri Kliniği’nde danışan kabul etmeye devam etmektedir. 2021 yılında kurucularından olduğu Novo Psikoloji’yi faaliyete geçiren Uygur, Nişantaşı’nda da danışan kabul etmeye  başlamıştır.