Hakkımda

Ali Engin Uygur ortaokul ve lise eğitimini 7 yıl süreyle Almanca eğitim veren Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Bu dönemde Goethe Enstitüsü Düsseldorf-Iserlohn’da yoğunlaştırılmış Almanca dil kursu görmüştür.

Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlayan Ali Engin Uygur, 2007 yılında bu bölümden mezun olmuştur.

Lisans eğitimi döneminde 9 ay süreyle staj yaptığı Balıklı Rum Hastanesi’nde mezun olduktan sonra da çalışmaya başlayan Uygur, burada Madde Bağımlılığı ve Psikiyatri Erkek Kapalı Servisleri’nde 1 yıl süreyle kat psikoloğu olarak hizmet vermiştir.

İstanbul Üniversitesi’nde özel ilgi alanı olan Din Psikolojisi Bölümü Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayan Uygur, bu alandaki uzmanlığını “Alfred Adler’in Bireysel Psikoloji Teorisi’nin Din Psikolojisi Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı teziyle almıştır.

Manisa Alaşehir’de Asteğmen/Teğmen olarak yaptığı 1 yıllık askerliği süresince askeri personele “Madde Bağımlılığı” ve “Askeri Ortama Uyum Güçlüğü” konulu pek çok konferans vermiş, psikometrik uygulamalar ve psikoterapi seansları yapmıştır.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini “Değerler Sisteminin (Dini Başa Çıkma, Affedicilik ve Şükredicilik Açısından) Anksiyete Duyarlılığı Üzerindeki Yordayıcı Etkisi: Metakognisyonların Aracı Rolü” başlıklı teziyle Üsküdar Üniversitesi’nde tamamlayan Ali Engin Uygur, yüksek lisans eğitimi boyunca pek çok psikoterapi, psikolojik test ve süpervizyon eğitimlerine katılmıştır. NP İstanbul Hastanesi ile Çapa Hastanesi Nöroloji servislerinde staj görmüştür.

Bilişsel Davranışçı Terapi teorik eğitimlerini Academy of Cognitive Therapy’nin Türkiye’deki üç Süpervizöründen almışır. Dr. Emel Stroup, Prof. Dr. Aslıhan Dönmez ve Prof. Dr. Hakan Türkçapar’ın eğitim programlarını tamamlayan Ali Engin Uygur, özellikle Depresyon, Anksiyete Bozuklukları (Obsesif Kompulsif Bozukluk, Yaygın Anksiyete, Sosyal Fobi, Panik Bozukluk, Fobiler)  ve Travma tedavisi alanlarında Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimleri görmüştür. Bilişsel Davranışçı Terapi süpervizyon eğitimini ise takip ettiği vakalar eşliğinde 50 saat süreyle Prof. Dr. Aslıhan Dönmez’den ve 160 saat süreyle CBT Istanbul bünyesinde Dr. Emel Stroup’dan almıştır.

Şema Terapi’ye ilgi duyan Ali Engin Uygur, Prof. Dr. Alp Karaosmanoğlu’nun verdiği Şema Terapi teorik eğitimini tamamlamıştır. Şema Terapi’nin Borderline ve Narsistik Kişilik bozukluklarında uygulanması hakkında eğitim görmüştür. Doktora eğitimi kapsamında Dr. Psk. Bahar Köse Karacadan teorik Şema Terapi dersleri ile süpervizyonu alarak vaka takip etmiştir. ISST Eğitmenlerinden Dr. Psk. Esra Ersayan ile Şema Terapi süpervizyon sürecini tamamlamıştır.  Şu anda Dr. Psk. Sevinç Göral Alkan ile Şema Terapi süpervizyonlarına devam etmektedir.

ISST akreditasyonunu tamamlayarak Şema Terapisti ünvanını almıştır.

Grup Şema Terapi’ye ilgi duyan Uygur, 2019’da ISST onaylı Grup Şema Terapi eğitmenleri Prof. Dr. Paul Kasyanik ve Prof. Dr. Elena Romanova’dan teorik eğitimi alarak tamamlamıştır. Grup Şema Terapi çalışmalarına başlamıştır.

Uzm. Dr. Tahir Özakkaş’tan 864 saatlik Bütüncül Psikoterapi Eğitimi alan Ali Engin Uygur, danışanın ihtiyacına göre psikoterapi sürecini şekillendiren, dinamik program kapsamında eğitimini gördüğü Duygu Odaklı Terapi, Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi, Aktarım Odaklı Terapi ile  ilgilenmektedir.

Bunların yanında Cinsel İşlev Bozuklukları Tedavisi eğitiminin CETAD’daki 70 saatlik 2 modülünü tamamlayan Ali Engin Uygur, ayrıca Kabul ve Kararlılık Terapisi, Diyalektik Davranışçı Terapi ve Gestalt Psikoterapisi yönelimli bazı eğitimler de almıştır. Yurtdışında da çeşitli eğitim programlarını takip eden Ali Engin Uygur, Cambridge University kapsamında “Social Mind” konulu eğitime katılmıştır.

2014 yılından beri Metakognitif terapiye ilgi duymaktadır. Yüksek lisans tezi esnasında ilgi duyarak üzerine çalışmaya başladığı Metakognitif Terapi Yaklaşımını 2015’de Milano’da katıldığı 3. Uluslarası Metakognitif Terapi Kongresi’nde derinleştirmeye başlamıştır. 2016 yılında Hannover Medical School işbirliğiyle düzenlenen MCT-I Masterclass eğitimine başlamış, 2018’de eğitimi tamamlamış ve 1. Düzey akreditasyonuna hak kazanarak Metakognitif Terapist olan ilk Türk terapistlerden olmuştur. 2019 yılında Oxford Üniversitesi’nde düzenlenen 2. düzey Metakognitif terapi eğitimine başlamış, 2020 yılında bu eğitimi de tamamlayarak ileri düzey Metakognitif Terapist olan ilk Türk terapistlerden olmuştur. Bu tarihten itibaren Prof. Hans Nordahl’dan aldığı süpervizyon eğitimlerine halen devam etmektedir.

2017 yılından beri Metakonitif Terapiyi klinik pratiğinde uygulamaktadır. Arel Üniversitesi’nde sürdürdüğü klinik psikoloji doktora tezi kapsamında Travma Sonrası Stres Belirtisi gösteren kişilere Metakognitif Grup terapileri düzenlemişdir. MCT-I kurucularından Prof. Hans Nordahl süpervizörlüğünde yürüttüğü Metakognitif Grup Terapisini Türkiye’de uygulayan ilk terapist olmuştur. Ayrıca bu çalışma kapsamında Kanser hastalarına yönelik gruplar kurmuş, dünyada Kanser Hastalarına Metakognitif Grup Terapisini online olarak düzenleyen ilk terapist olmuştur.

Ali Engin Uygur şu anda Prof. Adrian Wells ve Prof. Hans Nordahl tarafından verilen Uluslararası MCT-I Masterclass eğitimindeki ilk Türk süpervizördür.

2020’de Metakognitif Terapi’nin ilk Türkçeye çevrilen eseri “Anksiyete ve Depresyon’da Metakognitif Terapi” kitabının çevirmen ve editörlerinden biri olmuştur. Bu kitap Metakognitif Terapi eğitimlerinin de temel kitabıdır.

Tedavide, Türk Psikologlar Derneği’nden eğitimini aldığı Minnesota Multifaz Kişilik Envanteri (MMPI) ile Nöropsikolojik Testleri, ayrıca Prof. Dr. Kadir Özer ‘den eğitimini aldığı Rorschach Testi gibi psikolojik ölçme araçlarını uygulamaktadır.

Okan Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak PDR bölümünde lisans kapsamında “Gelişim Psikolojisi” ve “Terapötik İletişim” dersleri vermiştir. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans öğrencilerine “Bilişsel Davranışçı Terapi odaklı Süpervizyon” dersi vermiştir. Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programında tez dönemindedir. Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Metakognitif Terapi Türkiye Derneği’nde kurucu başkan yardımcısıdır.

“Sınav Kaygısı Odaklı Değişim Ajandası” çalışma kitabının yazarıdır.

Özel hastane ve kliniklerde çalışmış olan Uygur, 2016 yılından itibaren İkon Psikiyatri Kliniği’nde danışan kabul etmiştir. 2022’de İkon Psikiyatri ismi “Limbus Psikiyatri” olarak değişmiş, aynı ekip ile Suadiye /Bağdat Caddesi’ne taşınmış ve halen çalışmalarına burada devam etmektedir. Ayrıca 2021 yılında kurucularından olduğu “Novo Psikoloji“yi Nişantaşı’nda faaliyete geçiren Uygur, burada da çalışmalarını eş zamanlı olarak farklı bir ekiple sürdürmektedir.

 

 

Sertifikasyon ve Ünvanları

 • MCT-Insititute onaylı, İleri Seviye Metakognitif Terapist
 • Uluslararası MCT-I Masterclass Eğitimi Süpervizörü
 • ISST onaylı Şema Terapisti

 

 

Çalışma Alanları:

 • Paranoid Kişilik Bozukluğu
 • Şizoid Kişilik Bozukluğu
 • Şizotipal Kişilik Bozukluğu
 • Antisosyal Kişilik Bozukluğu
 • Borderline Kişilik Bozukluğu
 • Histriyonik Kişilik Bozukluğu
 • Narsisistik Kişilik Bozukluğu
 • Çekingen Kişilik Bozukluğu
 • Bağımlı Kişilik Bozukluğu
 • Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu
 • Ayrılık Anksiyetesi Bozukluğu
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Panik Atak, Panik Bozukluk
 • Özgül Fobiler (Uçak, yükseklik, hayvan korkusu vb.)
 • Öfke Kontrol Problemi
 • Seçici Mutizm
 • Sosyal Kaygı Bozukluğu
 • Kronik depresyon
 • TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu)
 • OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk)
 • Psikotik Bozukluklar
 • Psikosomatik Rahatsızlıklar (Bedene yansıyan psikolojik problemler: Fibromiyalji, migren, sedef vb.)
 • Çaresizlik, değersizlik, özgüven eksikliği, utanç duyguları ile ilişkili problemler

Çalıştığı Terapi Ekolleri

 • Yetişkinlerle Bireysel ve Grup Terapisi
 • Metakognitif Terapi
 • Bilişsel Davranışçı Terapi – BDT
 • Şema Terapi

Verdiği Psikoterapi Süpervizyon Eğitimleri:

 • (2022-Devam)–  Metakognitif Terapi Süpervizyonu– MCT Institute Masterclass Programı
 • (2020-2021)– Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyonu – Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Aldığı Psikoterapi Süpervizyon Eğitimleri:

 • (2022-Devam)– Şema Terapi Süpervizyonu – Dr.  Psk. Sevinç Göral Alkan, ISST
 • (2021-2022)– Şema Terapi Süpervizyonu – Dr. Psk. Esra Ersayan, ISST
 • (2020-Devam) – Metakognitif Terapi Süpervizyonu – Hans Nordahl Professor, Ph.D., MCT Institute Kurucusu
 • (2019) – Şema Terapi Süpervizyonu – Dr. Bahar Köse Karaca, Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı (2 okul dönemi)
 • (2019) – Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyonu- Kuntay Arcan, Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı (1 okul dönemi)
 • (2017-2018) Metakognitif Terapi Süpervizyonu – Dr. Lotta Winter, MCT Institute
 • (2015-2018) Beck Yönelimli Kognitif Terapi Süpervizyonu – Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT
 • (2014-2015) Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyonu – Prof. Dr. Aslıhan Dönmez, ACT

Aldığı Psikoterapi Eğitimleri;

 • 2022- Kanser Sürecindeki Bireylerle Çalışma, Psikoonkoloji Eğitim Programı, Dr. Psk. Esra Savaş
 • 2020- Şema Mod Çalışmalarında Yaşantısal Tekniklerin Kullanımı (15 Saat), Dr. Psk. Esra Ersayan, ISST
 • 2019- Group Schema Therapy (24 Saat) – Prof. Dr. Paul Kasyanik, Prof. Dr. Elena Romanova
 • 2019, 2021- Metacognitive Thrapy Masterclass, Level 2, Adrian Wells Professor, Ph.D., Hans Nordahl Professor, Ph.D., MCT Institute, University of Oxford, Oxford
 • 2019- İleri Şema Terapi 2– Dr. Bahar Köse Karaca, Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı
 • 2018- İleri Şema Terapi 1– Dr. Bahar Köse Karaca, Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı
 • 2018- Behavioral Activation (12 saat)– Prof. Dr. David Ekers
 • 2018- Process-Based CBT (20 Saat) – Prof. Dr. Steven C. Hayes, Prof. Dr. Stefan G. Hofmann, Frankfurt
 • 2016, 2018- Metacognitive Therapy Masterclass, Level 1 (108 Saat)- Adrian Wells Professor, Ph.D., Hans Nordahl Professor, Ph.D., MCT Institute, Hannover
 • 2016- ACT ve RFT ile Terapist Becerilerini Geliştirme (12 Saat)- Prof. Dr. Niklas Törneke
 • 2016 – Social Mind (24 Saat) – University Of Cambridge, Cambridge
 • 2015- Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi (42 Saat)– Prof. Dr. Hakan Turkçapar
 • 2015, 2018 – Bütüncül Psikoterapi Eğitimi Teorik, Formülasyon, Süpervizyon (864 Saat) – Dr. Tahir Özakkaş
 • 2015- Şema Terapi: Model ve Teknikler (40 Saat) – Dr. H. Alp Karaosmanoğlu
 • 2015- Şema Terapi: Borderline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Uygulanması (16 Saat) – Dr. H. Alp Karaosmanoğlu
 • 2015- Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Uygulanması (13 Saat) – Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT
 • 2014- Travma ve Kognitif Terapi (13 Saat) – Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT
 • 2014- Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması (12 Saat) – Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT
 • 2014- Kognitif Terapi Yönelimli Klinik İlk Görüşme ve Terapi Becerileri (13 Saat) – Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT
 • 2014- Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi 2. Modül: Cinsel İşlev Bozuklukları (48 Saat) – CETAD
 • 2014- Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi 1. Modül: Cinsellik Kavramı (24 Saat) – CETAD
 • 2007- Kognitif ve Travma Terapilerinin Entegrasyonu (12 Saat) – Dr. Melis Gazioğlu, PsyD
 • 2007- Gestalt Psikoterapi ve Kendilik Psikolojisi (10 Saat) – Uzm. Klinik Psk. Hande Kılınç Kunt  

Psikolojik Test Eğitimleri:

 • 2015- MMPI Eğitimi – Türk Psikologlar Derneği
 • 2015- Nöropsikolojik Testler Eğitimi (50 Saat) – Türk Psikologlar Derneği
 • 2015- Rorschach: Bütünleyici Sistem Test Eğitimi (36 Saat) – Prof. Dr. Kadir Özer 

Katıldığı Kongreler:           

 • 2019- The 4th International Conference of Metacognitive Therapy, Prague
 • 2019- 3. Ulusual Bütüncül Psikoterapi Kongresi, Kocaeli
 • 2018- 2. Ulusual Bütüncül Psikoterapi Kongresi, Kocaeli
 • 2017- 1. Ulusual Bütüncül Psikoterapi Kongresi, Kocaeli
 • 2017- EABCT The 47th European Association Of Behavioural And Cognitive Therapies Congress, Ljubljana
 • 2016- EABCT The 46th European Association Of Behavioural And Cognitive Therapies Congress, Stockholm
 • 2016- The 3rd International Conference of Metacognitive Therapy, Milan
 • 2015- Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 4. Ulusal Kongresi, İstanbul 

Aldığı Kongre içi Workshop Eğitimleri:

 • 2019- The Advance Use of Detached Mindfulness – Adrian Wells Professor, Ph.D., (The 4th International Conference of Metacognitive Therapy, pre Congress Workshop, Prague)
 • 2016- A Cognitive Behavioral Approach to Weight Loss and Maintenance – Prof. Dr. Judith Beck ((46th EABCT Congress, Stockholm)
 • 2016- ACT, Psychological flexibility, and Chronic Pain – Prof. Dr. Lance McCracken (46th EABCT Congress, Stockholm)
 • 2016 – Core Principles and Techniques of Metacognitive Therapy – Adrian Wells Professor, Ph.D., Hans Nordahl Professor, Ph.D. (The 3rd International Conference of Metacognitive Therapy, in Congress Workshop, Milan)
 • 2016 – Metacognitive Therapy for Generalized Anxiety and Obsessive Compulsive Disorder – Adrian Wells Professor, Ph.D., (The 3rd International Conference of Metacognitive Therapy, in Congress Workshop, Milan)

Yaptığı Poster Sunumları:

 • 2017- “Side Effect of MCT: Cognitive Restructuring” A Case Study: Metacognitive Therapy and Generalized Anxiety Disorder, EABCT, Ljubljana
 • 2016- Psychometric Properties Of The Behavioral Activation For Depression Scale–Short Form (BAD-SF), EABCT, Stockholm
 • 2016- Stroop- Relational Frame Theory Version Questionnaire;  Measurement of Language Effect, EABCT, Stockholm

Yaptığı Kongre Sunumları:

 • 2019- Depresyon Tedavisinde Metakognitif Terapi Yaklaşımı, Panel, Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 5. Uluslararası Katılımlı KDT ve 1. Çocuk ve Ergen KDT Kongresi, İstanbul
 • 2019- Depresyon Tedavisinde Metakognitif Terapi Yaklaşımı, Atölye Çalışması, 3. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, İstanbul
 • 2018- Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisinde Hızlı Sonuç Veren Etkili Müdehaleler: Metakognitif Terapi Yaklaşımı, Atölye Çalışması, 2. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, İstanbul
 • 2017- Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Psikoterapi: Kognitif Mi? Metakognitif Mi?, Atölye Çalışması, 1. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, İstanbul

Kitapları:

 • 2018- Sınav Kaygısı Odaklı Değişim Ajandası, Uygulamalı Çalışma Kitabı (Yazar)
 • 2020- Anksiyete ve Depresyonda Metakognitif Terapi, Adrian Wells Professor, Ph.D., Türkçe Çevirisi (Çevirmen ve Editör)

Dernek Üyelikleri:

 • Metakognitif Terapi Derneği-(Kurucu, Başkan Yardımcısı)
 • Türk Psikologlar Derneği
 • Psikoterapi Enstitüsü Derneği
 • ACBS- Association for Contextual Behavioral Science
 • SEPI – Society fort he Exploration of Psychotherapy Integration

Sosyal Sorumluluk Projesi:

 • Ay Vakfı (Eğitim Araştırma ve Yardım Vakfı) Kurucu Üye