Psikolog, Klinik Psikolog ve Psikoterapist Birbirinden Farkı Nedir?

Psikolog Nedir? Klinik Psikolog Nedir? Psikoterapist Nedir?

psiko

PSİKOLOG KİMDİR?

Psikolog, Üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültesinde Psikoloji Bölümünün 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olan kişidir. Aldığı eğitim insan zihni ve davranışı üzerine ortaya koyulan teorik yaklaşımları öğrenmek, bu alanda labaratuar deneyleri, ölçme ve değerlendirme testleri üzerine teorik ve uygulamalı eğitimler almak, beyin anatomisi, psikopatoloji, psikofarmakoloji, endüstri psikolojisi, adli psikoloji, klinik psikoloji, sosyal psikoloji gibi alanlarda temel derslere katılmak üzerinedir.

KLİNİK PSİKOLOG KİMDİR?

Klinik Psikolog, 4 yıllık psikoloji lisans eğitiminin üzerine 2 yıl master eğitimini tamamlayan, bu kapsamda ruhsal bozukluklar üzerine eğitim alan, psikolojik ölçme ve değerlendirme testleri, çeşitli psikoterapi yaklaşımları üzerine aldığı teorik ve uygulamalı eğitimlerle tanısal değerlendirme, kişisel gelişim ve tedavi üzerine deneyim kazanan, hastane ve klinik gibi alan stajlarıyla aldığı eğitimleri uygulama imkanı bulan ve bu alanda Yüksek Lisans Tezi yazarak mezun olan kişidir. Klinik Psikolog ile Psikiyatrist birbiriyle karıştırılmamalıdır. Klinik Psikologlar, Psikiyatristler gibi tıp fakültesinden mezun olmadıkları için ilaç yazma yetkisine sahip değildirler. İlaç tedavisine ihtiyaç duyulduğunda psikiyatrlarla işbirliği içinde çalışır, psikiyatrların ilaç tedavisi düzenlediği hastaların psikoterapi ya da psikolojik ölçme ve değerlendirme testi gibi süreçlerini sürdürürler.

PSİKOTERAPİST KİMDİR?

Bir Psikoterapi ekolü üzerinde başta yaklaşık 2 yıl süren teorik psikoterapi eğitimini tamamlayan, sonrasında bir Süpervizör denetiminde teorik eğitimini gördüğü psikoterapi ekolünü danışanlar üzerinde uygulayarak deneyim kazanan, aynı zamanda bu ekol üzerine kendi Psikoterapi sürecini de deneyimleyen kişiye ise Psikoterapist denir. Klinik Psikoloji veya Psikiyatri eğitimini tamamlamış kişiler, psikoterapi yapma konusunda başlangıçta ancak temel düzey bilgiye sahiptirler. Klinik Psikolog veya Psikiyatristler aynı zamanda bir Psikoterapist olabilmek için, bir psikoterapi ekolünün teorik eğitimini tamamlayarak süpervizyon süreci içinde yol kat etmelidirler.